TarievenLidmaatschap 1x per week Onbeperkt
Jeugd 20 euro per maand 30 euro per maand
Studenten* (voltijdsopleiding) 20 euro per maand 25 euro per maand
Volwassenen 20 euro per maand 40 euro per maand

*Het studententarief is alleen geldig op vertoon van een geldig inschrijvingsbewijs of studentenpas